Disaster Recovery Services (DRS)

T’AJUDEM A DISSENYAR LA TEVA SOLUCIÓ DE BUSINESS CONTINUITY

Quina organització no necessita protegir-se contra els problemes del seu centre de dades, com ara la integració del hardware, els problemes elèctrics o les catàstrofes naturals? Quina empresa no necessita protecció contra els errors de lògica, com ara la corrupció de les bases de dades, virus, actualitzacions defectuoses d'aplicacions i errors d'usuaris? Quina empresa no voldria recuperar la seva informació en qüestió de minuts?

A Nexica treballem amb diverses solucions de Disaster Recovery (DR o recuperació de desastres) per tal de garantir la continuïtat del teu negoci 24x7.

El nostre equip d'enginyers de prevenda t'ajudarà a dissenyar la solució global de business continuity que doni resposta a les expectatives de la teva organització, amb la integració d’una o més eines.


Recuperación Disaster Recovery Nexica

Recuperació en pocs minuts

La nostra solució de DRaaS (Disaster Recovery as a Service) està basada en RTO (Recovery Time Objective) i RPO (Recovery Point Objective).

Sobre el RTO (objetiu de temps de recuperació), és inferior als 30 minuts1.

Respecte al RPO (objetivo de punto de recuperación), l'intèrval de rèplica és near-sync, arribant en la majoria de casos a temps inferiors als 15 segons2.

1 Per a entorns de 25-30 VMs. Per a entornos més grans, el RTO pot ser superior.

2 La línea de comunicacions ha de complir els requeriments de latència i ample de banda necessaris.

 

Modalitats de DRS

Oferim la funcionalitat de Disaster Recovery en nivells diferents: hipervisor, storage i aplicacions.


DR a nivell de l’hipervisor

Replicació en temps real entre 2 entorns virtuals. RTO de només uns segons, agnòstic del hardware i amb interoperabilitat entre diversos hipervisors.

DR a nivell d’storage

Podem fer còpies de seguretat del teu emmagatzematge en SAN (xarxa d'àrea d'emmagatzematge, en anglès Storage Area Network).

DR a nivell d’aplicacions

A Nexica admetem un gran nombre d'aplicacions, et podem assessorar i aconsellar sobre l’arquitectura de DR idònia per a les teves aplicacions.

Tecnologia


Replication Disaster Recovery by Nexica

 

Nexica és partner de Zerto: gaudiràs de la tranquil·litat de saber que les teves dades estan protegides. El software innovador de replicació basada en hipervisor simplifica la recuperació de desastres i redueix els costos d'emmagatzematge. Zerto Virtual Replication permet dur a terme l’orquestració i l'automatització del sistema, independentment de l'emmagatzematge, l'hipervisor o el núvol subjacents. Funciona amb vSphere de VMware, Hyper-V.

Disposaràs d’interoperabilitat entre diversos hipervisors: VMWare vSphere, Microsoft Hyper-V i Amazon AWS.

 

 

Amb les nostres solucions de recuperació en cas de desastres, gaudiràs de cobertura i d’un pla que garantirà la disponibilitat del teu negoci.