CDN: Content Delivery Network

UNA XARXA DE LLIURAMENT DE CONTINGUTS AL TEU ABAST

El CDN (Content Delivery Network) és un sistema de servidors que conté còpies de dades localitzades en diversos punts d'una xarxa per tal de maximitzar l'amplada de banda. D’aquesta manera és possible accedir a les dades des de diferents punts geogràfics.

El client accedeix a la còpia de les dades que es troba més propera a la seva ubicació en lloc d'accedir tothom al servidor central d'Econocom Nexica. D’aquesta manera s’evita el col·lapse del sistema i la formació de colls d’ampolla en el moment d’accedir a la informació.

 

Beneficis


Central de quejas Nexica

Redueix la càrrega dels servidors

Red de tráfico

Xarxa de trànsit distribuïda

incremento de ancho de banda

Augmenta l'amplada de banda

Web caching nexica

Augmenta el web caching

Tiempo respuesta de Nexica

Disminueix del temps de resposta de lliurament d'informació a l'usuari

Disminución de costes con Nexica

Disminueix els costos associats al lliurament de continguts

organización nexica

Redueix la pèrdua i demora de paquets, ja que es treballa amb nodes propers a l'usuari

Estadísticas de Nexica

Permet obtenir estadístiques de comportament d'usuaris basades en el registre de les pàgines visitades i la ubicació geogràfica, entre d'altres

Gran xarxa de lliurament de continguts. Demana ara més informació: hola@nexica.com