Habitaclia

Gràcies a la confiança i a les pautes de Nexica, Habitaclia disposa d’una plataforma híbrida, de la qual en manté de forma parcial el seu entorn físic inicial, i ha afegit un entorn virtualitzat i cloud en pagament per ús que li garanteix una reducció dels costos de plataforma, amb uns riscos mínims d’operació.

Necessitats del client

La plataforma en línia d’Habitaclia és el punt de trobada entre professionals del sector immobiliari i particulars. Algunes de les accions que es poden dur a terme des del portal són, per exemple, posar a la venda o lloguer un immoble o cercar i sol·licitar serveis immobiliaris. Es tracta, per tant, d’un negoci molt dinàmic, en qual un gran nombre d’actors interaccionen sobre la plataforma de forma constant. És per aquest motiu que, quan en el context d’una crisi en aquest sector, el client es plantejava tant estratègies de reducció de costos com el desplegament de nous serveis que aportessin nous ingressos al seu negoci, era necessari actuar amb la màxima prudència: Habitaclia no podria permetre’s el luxe perdre cap transacció o que un client no quedés satisfet.

plataforma de cloud híbrida

Per tal de reduir els costos, Habitaclia va optar per externalitzar les infraestructures TIC i part de la seva gestió. Si bé la capacitat tècnica d’Habitaclia feia possible desenvolupar el servei amb els seus propis mitjans, la necessitat de derivar recursos interns a tasques més orientades al negoci, va fer que finalment s’optés per fer aquest canvi.

Per altra banda, per tal de garantir l’estabilitat del servei, Habitaclia no desitjava renunciar a tenir-ne el control, fins al punt que es va plantejar la opció de no dur a terme cap tipus d’evolució tecnològica si no es tenia la certesa que aquests canvis que no influirien en la qualitat del servei.

Plataforma híbrida

La solució de Nexica per a Habitaclia ha consistit en transformar de forma progressiva la seva plataforma de servidors físics dedicats inicial cap a la solució híbrida actual. La plataforma actual està formada per servidors físics, virtuals i en cloud destinats a allotjar tant els frontals web (múltiples servidors balancejats), l'entorn de base de dades (clúster SQL) i altres servidors d'aplicacions per tal d'extreure les dades i oferir altres serveis complementaris.

Habitaclia conserva el seu entorn de BBDD en servidors físics dedicats, si bé aquests han evolucionat a Blade CISCO UCS amb una elevada capacitat de processament, cosa que permet adaptar-se a un creixement futur i mantenir les exigències pel que fa a l’operativitat, ja que aquesta BBDD fa necessari un elevat volum de canvis i una implementació ràpida d’aquests canvis. Es tracta d’un entorn híbrid, amb servidors del cloud compartit de Econocom Nexica (també amb tecnologia CISCO UCS) i servidors virtuals.

El servidors Cloud s’ofereixen en la modalitat cloud OnDemand. D’aquesta manera, el client allotja en aquesta modalitat els serveis que utilitza només durant l’horari laboral i evita haver de pagar l’allotjament quan no els fa servir.

Pel que fa a l'administració del servei, Habitaclia ha delegat íntegrament la gestió de la base de dades Micrsoft SQL a Econocom Nexica. Actualment Econcom Nexica també gestiona l’entorn web, fet que consolida el procés d'externalització iniciat fa un temps.

El portal d'Habitaclia transmet seguretat i confiança. Econocom Nexica entén aquesta necessitat i desenvolupa canvis tecnològics i de gestió, responent a les consultes i treballant de forma conjunta amb Habitaclia per aportar noves solucions.

El projecte d’Habitaclia es completa amb altres serveis addicionals: seguretat i acceleració de la plataforma, serveis de monitoratge, emmagatzematge SAN per a imatges, Back Up etc. Entre tots aquests serveis, cal destacar la disponibilitat d'un Service Manager, que ofereix una línia directa tècnica i especialitzada amb el client dins d'Econocom Nexica i que representa un nou pas cap a l’Outsourcing total, que augmenta dia a dia gràcies a la confiança que transmet Econocom Nexica.

Beneficis obtinguts

Habitaclia ha anat consolidant amb Econocom Nexica l’estratègia d'externalització dels seus serveis, i ho ha fet de forma progressiva sense influir pràcticament gens en la seva operativa. Aquest procés s’ha dut a terme de forma paral·lela a una renovació tecnològica gradual, però sòlida, que permet garantir el futur creixement de la plataforma i l’objectiu que es desitja assolir: disposar de més recursos per gestionar i desenvolupar nous serveis per al portal.

 

plataforma cloud hibrida
Cliente: 
Habitaclia
Sector: 
Inmobiliaria online
Web: 
Habitaclia.com