Migrar a la seguretat

Migrar a la seguretat

Són moltes les empreses que veuen amb bons ulls aprofitar els beneficis dels serveis al núvol (cloud computing): immediatesa i flexibilitat de consum per agilitzar el negoci; variabilitat completa de costos, pagant només pel que es consumeix i imputant costos per projecte: delegació en el proveïdor de serveis per part de la complexitat o tasques de menys valor pel negoci, o servei complet amb garantia de nivell de servei. 

Però moltes vegades les mateixes companyies reprimeixen la seva migració al núvol per raons de seguretat, un dels principals frens de l'adopció al núvol segons nombrosos estudis de Gartner i altres consultores que s'esforcen en demostrar que aquest mite se sosté encara en alguns entorns empresarials per un problema de confiança i restriccions en determinats sectors. 

A l'altra cara de la moneda, està la disponibilitat de les dades que permeti la migració al núvol: gràcies a la seva innovació, existeixen serveis més industrialitzats que proporcionen replicació i còpies remotes amb escenaris estàndar. Clarament el núvol beneficia las estratègies corporatives de continuïtat de negoci, com cada vegada més saben directors generals i més directors de tecnologia de la informació. 

Per a migrar al núvol superant barreres, la solució és el núvol híbrid, on la connexió entre l'entorn TI corporatiu i l'entorn extern al núvol està xifrat. D'aquesta manera, les organitzacions poden beneficiar-se dels punts forts de cada escenari: el seu propi centre de processament de dades, a la seva seu corporativa, combinat amb el seu enton al núvol, gestionat pel seu proveïdor de serveis tecnològics.

La configuració híbrida passa per validar la interoperabilitat entre les tecnologies existents en l'organització i les del proveïdor de serveis. Un altre aspecte a tenir en compte és la definició de requeriments funcionals i el projecte en sí. La veritat és que són projectes tècnics de baix impacte en negoci i similars entre organitzacions, senzills per a proveïdors amb experiència i centres de dades propis acreditats.

Disposar d'una còpia automatitzada controlada i segura al núvol, preparada per a prestar servei però consumint els mínims recursos per a reduïr els costos, soluciona el gruix dels plans de continuïtat de negoci. Una revolució, un segur low cost que proporciona accès a aquestes solucions a companyies que no s'ho podien permetre i abarateix els costos dels que ja ho contemplen als seus comptes d'explotació.