Ens situem

El Grupo Zeta necessitava per als seus blocs (entre els quals es troba el seu bloc més innovador:
+ Digital) una solució de hosting gestionat per tal d’allotjar la plataforma de l'aplicació d'aquesta publicació (en castellà i català) i la resta de blocs que vagi creant. Per fer-ho, apostaven per una plataforma virtual, ja que això els permetia gaudir dels avantatges d'una infraestructura VMware. Entre d'altres requisits, el Grupo Zeta necessitava un servei de suport 24x7 amb temps de recuperació inferiors a 4 hores, que fos accessible i comprengués el dinamisme del seu negoci. L'aplicació que el Grupo Zeta necessitava allotjar treballa sobre un entorn Linux amb una base de dades MySQL.

Després d'analitzar detalladament les necessitats del client, Nexica va optar per una configuració formada per 5 servidors virtuals, tres d'ells destinats a la part pública i de gestió del contingut (FrontEnd) i dos a emmagatzemar la base de dades (BackEnd), protegits per dos firewalls dedicats, un d'entrada i un altre entre el Frontal i el BackEnd. Per tal de gestionar el trànsit entrant es va col·locar davant dels servidors web un balancejador de càrrega que permet distribuir la càrrega de treball en funció de la disponibilitat de cada servidor, cosa que permet augmentar l'estabilitat, l’escalabilitat i la capacitat de transmissió de dades.

Una altra de les característiques que definia el projecte era la necessitat de mantenir sincronitzats els 2 idiomes (castellà i català) del bloc, de manera que la traducció es dur a terme automàticament amb un software de traducció creat per l'equip de desenvolupament d’El Periódico de Catalunya.

“Cercàvem una data center que fos molt dinàmic i que disposés d’una infraestructura flexible, amb servidors virtuals, fiable i consolidada, que oferís seguretat i estabilitat a la plataforma, i alhora ens permetés ajustar els costos per tal de poder mantenir els projectes. Vam valorar diferents opcions i finalment ens vam decidir per Nexica. Després d'uns mesos de prova, estem molt satisfets amb els resultats obtinguts i la situació actual”, comenta Kiko Olivier, Director de tecnologies de la informació i comunicacions del Grupo Zeta.

Grupo Zeta a l'any 2014

Durant els 3 anys de relació entre Grupo Zeta i Nexica, l'editorial ha anat migrant gradualment les seves diferents publicacions cap a les instal·lacions de Nexica. Actualment Nexica proporciona serveis de hosting gestionat a les següents referències:

Grupo Zeta

Grupo Zeta El Grupo Zeta és un dels grups editorials més grans d'Espanya i engloba publicacions de referència com El Periódico, Sport, Interviú, Man, Woman, ...

Entre els diferents serveis que ofereix, cal destacar:


+digital és un bloc tecnològic d’El Periódico de Catalunya dedicat a les notícies, reportatges i monogràfics sobre el món digital. Aquesta publicació forma part del catàleg de publicacions (en línia i en paper) del Grupo Zeta.

Grupo Zeta
Cliente: 
Grupo Zeta
Sector: 
Media
Web: 
GrupoZeta.es