El SOC

En un moment en què els serveis del SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) han experimentat una forta demanda, els processos telemàtics s’han convertit en element clau per a poder-hi donar resposta, ja que permeten oferir agilitat i eficiència. D’aquesta manera, els funcionaris es poden dedicar a tasques amb un major valor afegit. Ecnocom Nexica ha posat a disposició del SOC la plataforma tecnològica necessària per tal que pugui treballar amb eficiència.

El director de l'Àrea de les TIC del SOC, Luis Anaya, resumeix la filosofia d'aquesta entitat pública amb una paradoxa molt significativa: "El nostre objectiu és que el SOC entri en crisi, ja que som anticíclics i, malauradament, en temps de crisi nosaltres tenim molta feina. El nostre objectiu és no tenir-ne gens.” Aquesta paradoxa s'explica pel fet que l'objectiu del SOC consisteix en atendre els centenars de milers de ciutadans que es troben en situació d’atur per tal que puguin trobar feina al més aviat possible i, alhora, assessorar les empreses per cobrir les vacants amb les màximes garanties i fer créixer formativament els seus treballadors.

El secret de l'èxit

Les noves tecnologies han desenvolupat un paper clau per poder donar resposta a la demanda d'informació i de serveis del SOC, que ha crescut un 400 % en dos anys. “Sense cap mena de dubte, la feina que duen a terme els dos mil treballadors dels vuitanta-quatre centres que tenim arreu de Catalunya és fonamental", reflexiona Luis. "Però les circumstàncies ens haurien superat sense la transformació que hem fet des del punt de vista de les TIC. En poc més de quatre anys, els membres del CTTI (Rosa Puiggené, Àngels Ferrer i jo mateix), juntament amb els funcionaris adscrits a l'àrea de les TIC del SOC i dels professionals dels Serveis Centrals del Centre, hem aconseguit algunes fites espectaculars. “S'han posat en funcionament tres-cents caixers a tot Catalunya. El més important, però és l'impuls que han rebut les pàgines web del SOC i el Portal de Feina Activa, les quals han fet possible que els tràmits es puguin fer telemàticament i han aconseguit obtenir deu milions de visites anuals.”

Algunes dades

El Luis Anaya ens aporta dades molt significatives per comprendre la dimensió de la feina feta: “En dos anys hem passat de vuitanta mil renovacions de demanda d'ocupació fetes de forma presencial a només vint mil. Aquest augment de les demandes telemàtiques ens ha permès alliberar noranta funcionaris, que ara es poden dedicar a tasques que aporten valor, com la orientació o l’assessorament als ciutadans. També cal destacar que la telematització d'aquest tràmit representa per a l'Administració un estalvi de dos milions d'euros anuals. I això que es tracta d’un sol tràmit”, destaca el Lluís. “Cal tenir present que l’any 2010 es van dur a terme quatre milions de tràmits telemàtics amb ciutadans, i cinc milions amb empreses.” Per explicar el secret d'aquest èxit, el Luís ens aporta tres raons: “1, la feina ben feta; 2, la gratuïtat dels serveis que oferim, i 3, la confiança de la marca Generalitat”.

L'aranya i el futur

Aquest procés ha permès que el SOC sigui una eina útil en l’actualitat, moment en què existeix una gran demanda dels serveis que ofereixen les oficines. De cara al futur, però encara queda molta feina per fer. Luis Anaya destaca que el nou Govern de la Generalitat valora molt positivament les TIC, ja que han de permetre donar suport a una estratègia política que es basa en la millora de les eficiències. “Actualment estem treballant amb gran intensitat per tal de millorar el Portal d'Ocupació Activa amb eines inèdites a l'Estat. Per exemple, el cercador que anomenem l'Aranya, permetrà que qualsevol ciutadà que accedeixi a les nostres pàgines trobi les ofertes laborals que consten als nostres arxius, i també totes les que hi ha a Internet”. A part d'aquesta millora, que s'estudia oferir a Madrid perquè sigui un recurs que es pugui utilitzar a tot l'Estat, s'està treballant en una xarxa d'orientació única de Catalunya que té com a model la història clínica compartida. Gràcies a aquesta xarxa, que es diu Galileu, el SOC i els ajuntaments podran transferir coneixements i homogeneïtzar processos, cosa que permetrà, entre altres coses, oferir més i millors serveis.

Econocom Nexica amb el SOC

Econocom Nexica col·labora amb el Servei Català d'Ocupació mitjançant l'allotjament i gestió de la plataforma informàtica de la Gestió Integrada d'Accions (GIA) i del web del SOC, motors de la telematització del Servei Català d'Ocupació.

Concretament Econocom Nexica aporta:

  • Dos servidors web, cadascun amb una instància d'Apache que dóna resposta a les peticions de producció. Aquests servidors es comparteixen amb les instàncies d'integració i preproducció de GIA i amb les instàncies d'integració, preproducció i producció de web.
  • Dos servidors d'aplicacions, cadascun amb una instància de Tomcat.
  • Dos servidors d'Oracle RAC, que ofereixen Oracle amb balanceig i una elevada disponibilitat mitjançant dues IPs. Aquests servidors es comparteixen amb les BD d'integració i preproducció de GIA i amb les BD d'integració, preproducció i producció de web.

Econocom Nexica garanteix també la flexibilitat necessària que fa possible adaptar-se a possibles augments o reduccions de la demanda.

 

SOC
Cliente: 
SOC - Servei Català d'Ocupació
Sector: 
AAPP
Web: 
oficinadetreball.cat