Ens situem

El portal nikonistas.com, gestionat per Finicon, necessitava ampliar la capacitat de la seva infraestructura per poder donar resposta a les necessitats de creixement. Un cop analitzades detalladament la infraestructura actual i les necessitats del client, Nexica va optar per virtualitzar la plataforma física existent, desvinculant-la del hardware. També es va optar per ampliar en un 20 % el cabal d'Internet i per augmentar de forma significativa la capacitat d’storage i de backup.

Antoni Font, webmanager i responsable d'informàtica i comunicacions de Finicon, tenia molt clar el que necessitava: “El nostre portal Nikonistas.com experimenta un creixement continu, per la qual cosa necessitem una plataforma d'allotjament que no ens limiti, i que no comporti la pèrdua de suport, qualitat i seguretat. La solució proposada per Nexica basada en la virtualització de servidors ens ofereix una major grau d’independència, més elasticitat i una disponibilitat total les 24 hores del dia, tots i cadascun dels dies de l'any”. I afegeix: “Des de l'any 2001 confiem en Nexica per garantir la nostra presència a Internet. Estem molt satisfets amb la seva manera de treballar, ja que considerem que s'adapten i donen resposta a les nostres necessitats de forma satisfactòria en la majoria dels casos. A més a més, com a proveïdor, ens aporta coneixements i experiència que ens ajuden, no només a solucionar els reptes actuals, sinó també a planificar amb més encert la planificació i les estratègies futures”.

Nexica proporciona a Finicon:

  • Una plataforma virtual Windows Server en modalitat SPLA (pagament per ús)
  • Cabal Internet amb percentil 95
  • Espai en SAN
  • Firewall gestionat
  • Gestor Plesk
  • Backup de fitxers
  • Monitoratge 24x7
  • Servidor Flash Media Server


Pel que fa a Finicon

L'empresa Finicon disposa d'una xarxa de distribució, botigues i servei tècnic oficial de productes Nikon. Des de l’any 2001 té allotjades a les instal·lacions de Nexica diverses pàgines web, de les quals, el portal Nikonistas.com és la més important. Aquest portal de fotografia dedicat a usuaris de càmeres digitals Nikon serveix de punt de trobada tant per a fotògrafs professionals com per als aficionats a la fotografia. En aquest portal, els amants de la fotografia poden trobar-hi les últimes novetats en productes Nikon, fòrums d'opinió, entrevistes a fotògrafs i un gran nombre de recursos.

La creixent acceptació dels productes Nikon, la necessitat de donar suport a tots els clients (fins i tot als clients que posseeixen equips adquirits fa ja bastants anys) i la necessitat d’aportar informació i divulgar les diferents tecnologies que la marca ofereix a un conjunt de clients i usuaris cada vegada més gran, comporta també la necessitat d’ampliar els recursos i planificar de forma contínua les estratègies i escenaris futurs. "En tots els casos, l'experiència que hem compartit durant aquests anys amb Nexica, ens permet afirmar que tant les respostes i solucions tècniques obtingudes, com els processos de planificació han estat totalment satisfactoris i, el que és més important, els terminis d'implementació de les solucions contractades s'han fet respectant les dates planificades", afirma Antoni Font.

Nikon
Cliente: 
Finicon
Sector: 
Hosting Gestionado
Web: 
www.nikonistas.com