Estàs al dia de les operacions de TI?

Estàs al dia de les operacions de TI?

La revista Telecos acaba de publicar l'article de José Navarro, responsable de Prevenda de Nexica. El podeu llegir a continuació o en pdf (clica aquí):

Les organitzacions estem immerses en una carrera de velocitat creixent motivada per les continues demandes del mercat. Per adaptar-nos a les condicions més exigents de clients, partners i usuaris finals, cal engegar iniciatives de transformació digital: no és un luxe, és una necessitat.

Com a conseqüència de les activitats relacionades amb aquesta transformació digital, els departaments d’operacions de TI (tecnologia de la informació) estan sotmesos a una pressió creixent. Són el cor i motor per garantir l’estat de salut dels serveis, per adaptar estratègies i pràctiques emergents a la tecnologia i acomplir així expectatives i reptes superiors als plantejats en entorns clàssics.

L’èxit sostenible es garanteix amb una combinació equilibrada entre innovació i gestió. I tres són els factors que inspiren aquest nou enfocament per a les operacions de TI: 

  • Time-to-market de desplegament de noves solucions i serveis
  • Complexitat tecnològica, que implica un increment massiu d’activitats operatives
  • Adopció de models cloud mixtes i competitius (privats i públics)

Les operacions de TI estan abocades a aplicar criteris similars d’innovació als exigits pel negoci, a més de garantir els estrictes requisits d’excel·lència operacional. Aquest és el gran repte a dia d’avui.

El nou enfocament es basa en la consolidació i millora continua del rendiment, la capacitat i la seguretat dels recursos tecnològics i humans, els processos de gestió i l’adequació de la tecnologia per assolir objectius.

Però la veritat és que sovint ens trobem amb vells amics de la gestió TI que no estan prou consolidats. Així que ens preguntem...

Quin és l’estat d’aquests aspectes en la teva empresa?

  • Definició dels serveis TI i alineament de les operacions, segons expectatives i prioritats
  • Automatització massiva per garantir escalabilitat, estandardització i fiabilitat
  • Transparència per mostrar la informació necessària amb els mitjans propers a usuaris

L’experiència i les lliçons del passat són clau per afrontar aquest repte de modernització. És tan incongruent disposar d’unes operacions de TI sense una visió holística i global com gestionar un negoci sense un fort equip de lideratge.

Per innovar, cal consolidar noves pràctiques i a la vegada tenir en compte experiències passades. Cal introduir funcionalitats i solucions analítiques en temps real per a la presa de decisions vers la millora operacional.

Conclusió: Què cal fer per posar-nos al dia en operacions de TI? Avaluar i introduir de manera sistemàtica les tecnologies i plataformes tecnològiques per gaudir de l’automatització, vital per l’eficiència operativa i l’escalabilitat dels nostres serveis. A més, és necessari estar al dia per garantir les capacitats analítiques derivades del Big Data i les funcionalitats Machine Learning que modifiquen processos i activitats core de les operacions tecnològiques. Funcionalitats bàsiques pel nostre negoci i clients.

Aspectes considerats normalment com a commodities adquireixen de manera progressiva una nova dimensió: monitorització, gestió d’esdeveniments, integració proactiva amb els processos ITSM, fluxos de resolució automatitzada, gestió de l’impacte i de capacitat de serveis, etc.

A Nexica, proveïdor tecnològic de serveis en el núvol i on-premises, parlem de la modernització de les operacions de TI com a peça fonamental per assegurar la proximitat i el tracte personal, la flexibilitat i elasticitat i la qualitat de les prestacions en la provisió dels nostres serveis. Sempre tenint cura de l’equilibri del nostre preuat triumvirat: persones, processos i tecnologies.

I tu, com portes la modernització de les operacions de TI?

ENLLAÇ A LA REVISTA TELECOS