Econocom Nexica: ¿Saps quant podria costar-te una interrupció al teu negoci? Calcula-ho amb la calculadora Zerto

¿Saps quant podria costar-te una interrupció al teu negoci?

Preguntes: Quina organització no necessita protegir-se contra problemes elèctrics o catàstrofes naturals que podrien afectar el seu centre de processament de dades, quina empresa no necessita protecció contra virus, actualitzacions defectuoses d'aplicacions i errors d'usuaris o quina empresa no voldria recuperar la seva informació en qüestió de minuts?

A Econocom Nexica treballem amb diverses solucions de Disaster Recovery (DR o recuperació de desastres) per tal de garantir la continuïtat del teu negoci 24x7. El nostre equip d'enginyers t'ajudarà a dissenyar la solució global de “business continuity” que doni resposta a les expectatives de la teva organització amb la integració d’una o més eines.

¿Saps quant podria costar-te una interrupció al teu negoci? Utilitza la calculadora de Zerto sobre el temps d'inactivitat per mesurar l'impacte comercial d'un possible desastre de TI: https://nexica.com/ca/seguretat/disaster-recovery-drs

Recuperació en pocs minuts

La nostra solució de DRaaS (Disaster Recovery as a Service) està basada en RTO (Recovery Time Objective / objectiu de temps de recuperació) i RPO (Recovery Point Objective / objectiu de punt de recuperació):

  • Sobre el RTO, és inferior als 30 minuts
  • Respecte al RPO, l’interval de rèplica és near-sync, arribant en la majoria de casos a temps inferiors als 15 segons

Comencem a dissenyar el teu pla de DR?