Introducció

Apli Paper, S.A. (en endavant Apli), és una empresa líder en el mercat espanyol de fabricació d'etiquetes i articles de papereria. Fa més de 65 anys que dóna resposta a les necessitats dels usuaris en entorns d'oficina, informàtica, llar, comerç i escola i actualment exporta els seus productes a més de 85 països de tot el món.

L'any 2000, Apli cercava un proveïdor de TIC que li oferís la gestió global dels seus serveis d'Internet i telecomunicacions i els del grup al qual pertany (Caposa Investments, SA).

Requeriments inicials

Per tal de centralitzar i simplificar la gestió integral dels serveis relacionats amb Internet (correu electrònic, dominis, allotjament web...), les telecomunicacions (connexions a Internet, xarxes privades virtuals, equips d'encaminament i el manteniment, va cercar un proveïdor que pogués oferir aquest tipus de serveis, que a més a més complís els següents requeriments:

  • Gestió global: el departament de TI d'Apli havia de centrar la seva activitat en el desenvolupament de projectes interns innovadors que els permetessin expandir l'empresa i adaptar les solucions tecnològiques als plans de creixement.
  • Flexibilitat: el proveïdor havia de ser capaç de proposar alternatives que s'ajustessin a les necessitats de cada moment o, fins i tot, avançar-s’hi de forma proactiva, tot aportant solucions tecnològiques que simplifiquin les tasques del Departament de TI d'Apli.
  • Alta disponibilitat: el fet de disposar d'una web amb presència mundial, que pateix constants modificacions i ampliacions, i de comunicacions internacionals via correu electrònic o directe amb les delegacions, feia necessari poder accedir a una alta disponibilitat i una plataforma fàcilment escalable.

Solució tecnològica adoptada

Apli va demanar a Econocom Nexica dues vessants tecnològiques que havien de donar resposta als tres requeriments anteriors:

 

  • Solucions d'allotjament: la solució inicial d'allotjar les webs del grup en una plataforma compartida d'Econocom Nexica va evolucionar fins a disposar avui en dia d’un servei dedicat (servidor virtual) i totalment gestionat d'allotjament d'aquestes webs, que es beneficia d'altres serveis disponibles a la infraestructura del proveïdor (còpies de seguretat, llicenciament, firewall, balanceig, monitorització i gestió). El correu electrònic extern i la resolució dels noms de dominis a Internet s'aprofita també de la infraestructura gestionada de Nexica, que ofereix els nivells de seguretat i l'estabilitat que Apli considera indispensables.
  • Serveis gestionats: les necessitats d'Apli estan cada cop més orientades cap a la contractació dels serveis de gestió globals d'Econocom Nexica. Apli ha delegat la gestió remota d'equips de telecomunicacions que donen resposta a la xarxa privada virtual amb altres seus allunyades de la central a Barberà del Vallès i que Nexica va configurar i implementar inicialment.

Conclusions

Es va escollir a Econocom Nexica com el proveïdor de TIC que complia els requisits demanats per Apli, i, a més a més era capaç d'evolucionar al mateix ritme que l'empresa, des de l'any 2000 fins a l'actualitat. El disseny i implementació de les solucions que Apli ha necessitat per tal de poder assolir els plans d'expansió i creixement i la proposta de noves alternatives per donar resposta a les circumstàncies que el fabricant d’etiquetes ha hagut d’afrontar durant aquests anys, ha fet possible que Econocom Nexica continuï sent el proveïdor de TIC d'aquest gran grup d'empreses.

Testimonial

“El gran nombre d'utilitats que ofereix la web de Apli als clients finals i la seva localització a escala mundial fa necessari disposar d'una plataforma d'allotjament web dedicat, que estigui sempre disponible i de la qual en puguem delegar la gestió”. (Antonio García, Responsable de Sistemes del grup CAPOSA INVESTMENTS, SA-Apli, Sinel Systems, Agip, Alfacs DECAdry -).

 

apli con nexica
Cliente: 
Apli
Sector: 
Distribució
Web: 
apli.com