Cloud Manager

Gestiona lliurement les teves infraestructures de cloud computing.

Serveis de Correu

Accedeix al teu correu electrónico de forma segura i garantida:

      Webmail correu POP i IMAP   WebMail
      Correu OWA Exchange   OWA Exchange

NexicaFiles

Accedeix i comparteix les teves dades, sempre sota el teu control.

Enllaços superior

Zona client Català twitter LinkedIn

Custom Search 1

Gestió d'Aplicacions TIC
Gestió d'Aplicacions
Delega la gestió de les teves infraestructures i plataformes de base i concentrar els teus recursos en el teu negoci
Nexica private cloud
gestió de servidors Managed
Gestió d'aplicacions Assisted Assisted
Beneficis de la gestió d'aplicacions Beneficis
nivel gestión de servidores Nivell de gestió

Gestionem les teves aplicacions crítiques

gestió de servidors basada en metodologia ITIL

A Nexica entenem que cada client requereix d'un grau de gestió de les seves infraestructures i plataformes diferent. Per això oferim un ampli ventall de possibilitats per a la gestió de servidors basada en metodologia ITIL. Els diferents graus d'abast, cobertura i responsabilitat que assumim en l'execució de les tasques de gestió dels teus servidors i de les infraestructures de Nexica que li donen suport es materialitzen com diferents modalitats d'un servei de gestió que aportem.

A Nexica podràs delegar més o menys responsabilitats de gestió en nosaltres partint de les diferents modalitats de servei. Des de la autogestió dels teus servidors fins a la gestió total de plataformes (PAAS). En tots els nivells de gestió sempre tindràs accés a un equip de suport 24x7 que aportarà valor afegit a les teves plataformes.

 

Assisted Managed

Per a aquells clients que volen gestiona personalment les seves plataformes, oferim diferents protocols d'actuació (mans remotes, execució de rutines proactives o reactives, suport best effort), sempre aportant un suport proper on no haurà de passar per filtres ni esperes abans de ser atès per un tècnic que conegui a fons la seva plataforma.

Per a aquells clients que desitgen confiar totes les funcions de gestió, arribem fins a la gestió de plataformes (PaaS), garantint nivells de servei realistes i ajustats a les necessitats del seu negoci.

En el nivell més alt de gestió de servei Nexica posa a disposició del client un Service Manager que actuarà com a interlocutor únic amb el client, establint una relació molt estreta amb el seu negoci i un profund coneixement de les seves necessitats específiques

gestió de servidors
Managed
Gestió d'aplicacions Assisted
Assisted
Beneficis de la gestió d'aplicacions
Beneficis
nivel gestión de servidores
Nivell de gestió

Managed

Aquest servei està pensat per a aquells clients que desitgin delegar tota la gestió en NEXICA (fins middleware) i desenvolupar solucions sobre elles.
Nexica es fa càrrec de les incidències i de la gestió de canvis. Per això (en exclusiva) permisos d'administració dels servidors gestionats.

Existeixen diferents nivells de gestió:

Professional Managed

El client pot sol·licitar canvis sobre la configuració del sistema operatiu, i NEXICA assumeix la responsabilitat d'avaluar els riscos d'aquests canvis i notificar de forma clara al client. No s'executaran canvis que comprometin la capacitat de NEXICA de gestionar aquests servidors (com donar permisos d'administració a tercers o permetre configuracions no segures).

Premium Managed

Inclou la gestió d'aplicacions estàndard de la llista d'aplicacions suportades. S'inclou a més una gestió més personalitzada del servei a través de l'elaboració periòdica d'informes i la seva anàlisi a càrrec del nostre equip tècnic. No s'inclou la figura de Service Manager.

Enterprise Managed

S'inclou la gestió d'aplicacions estàndard i la monitorització d'aplicacions de client (monitorització de transaccions). S'inclou també la figura de Service Manager com a interlocutor únic i responsable de tots els serveis gestionats del client, capaç de tenir una visió global i d'aportar valor proactivament.

Gestió d'aplicacions Assisted

 • Mans Remotes

El protocol de mans remotes posa a la teva disposició un tècnic de Nexica que es connectarà al teu servidor seguint les teves instruccions i comunicant les respostes que surten per pantalla.

Els nostres tècnics s'executen remotament les teves instruccions, de manera que la responsabilitat recau en tu mateix.

 • Execució de Rutines predefinides

En l'execució de rutines predefinides, pots pactar amb nosaltres les tasques (rutines) que s'han de dur a terme (operacions documentades i de baix risc) i en quins casos (alarmes, execució periòdica) s'han d'executar.

És similar al protocol de mans remotes (en tant els nostres tècnics segueixen instruccions clares i amb resultats precedits), però pot activar davant determinats esdeveniments (alarmes) o executar periòdicament.

 • Best Effort (Esforç raonable)

En l'assistència "Best Effort", es posa a la teva disposició un equip d'enginyers perquè:

 • Doni suport al diagnòstic d'una incidència
 • Et proposin solucions i col · labori en la seva implementació per restaurar el servei davant una incidència
 • Avaluïn la conveniència i el risc de canvis proposats per tu en la configuració del servidor.

Els treballs executats sota el protocol d'esforç raonable no ofereixen garanties sobre els resultats finals (no es garanteix la resolució de la incidència ni les conseqüències derivades dels canvis avaluats o implementats).

 • Gestió d'Incidències i Canvis

En aquest cas assumim tota la responsabilitat dels processos de gestió d'incidències i gestió de canvis sobre els servidors.

En la gestió de canvis, nosaltres som responsables d'aportar el coneixement tècnic necessari per dissenyar i implementar el canvi i del resultat final del canvi. També som responsables de registrar i documentar el canvi i de preparar la "marxa enrere" per als canvis més crítics.

En la gestió d'incidències NEXICA és responsable de restablir el servei en els temps pactats dins l'acord de nivell de servei (SLA).

Beneficis de la gestió d'aplicacions

La gestió de nivell de servei engloba tant el control i supervisió del nivell de qualitat del servei en conjunt (més enllà dels servidors i components) com les accions de millora contínua i les estratègies adoptades per al creixement del servei al llarg del seu cicle de vida.

 • El client pot delegar la gestió de la infraestructura i de les plataformes de base i concentrar els seus recursos en el desenvolupament d'aplicacions i continguts específics per al seu negoci.
 • Nexica disposa d'una àmplia experiència en la gestió d'infraestructures i plataformes per a allotjament d'aplicacions de missió crítica amb cobertura 24x7.
 • Nexica compta amb professionals altament especialitzats i certificats en plataformes de desenvolupament (LAMP, J2EE,. NET), base de dades (MySQL, MSSQL, Oracle) i aplicacions corporatives (Exchange).
 • 4 nivells de gestió per adaptar-se a les necessitats de cada client sense incórrer en sobrecostos.

Nivell de Gestió

gestió de servidors