Cloud Manager

Gestiona lliurement les teves infraestructures de cloud computing.

Serveis de Correu

Accedeix al teu correu electrónico de forma segura i garantida:

      Webmail correu POP i IMAP   WebMail
      Correu OWA Exchange   OWA Exchange

NexicaFiles

Accedeix i comparteix les teves dades, sempre sota el teu control.

Enllaços superior

Zona client Català twitter LinkedIn

Custom Search 1

firewall d'aplicacions web nivell 7
Firewall d'Aplicacions Web
Seguretat Preventiva que inspecciona el trànsit origen / destinació de les teves aplicacions web, protegint-les de potencials atacs i trànsit maliciós
servidors de hosting
Modalitats de Firewall d'aplicacions Modalitats
Beneficis firewall d'aplicacions web Beneficis
Característiques Firewall de Aplicació Web nivell 7 Característiques
Funcionament del Firewall d'aplicacions Funcionament

Aplicacions més segures i rendibles

El servei de Firewall d'Aplicacions Web permet inspeccionar les peticions que es puguin realitzar sobre una web o aplicació web impedint que el trànsit maliciós accedeixi a l'aplicació origen, salvaguardant la informació més sensible. Es tracta d'un servei que complementa els sistemes tradicionals de seguretat perimetral (firewall a nivell de xarxa), oferint protecció a nivell d'aplicació (Nivell 7), allí on un tallafocs tradicional no podria protegir.

firewalls apps web

D'aquesta forma el servei de Firewall d'Aplicacions Web gestionat per Nexica et proporciona un nivell de protecció excepcional contra potencials atacs sobre les teves aplicacions.

 

Beneficis del Firewall d'Aplicacions Web:
Negoci Tecnològics
 • Minimizar Riscos.

 • Reducció de TCO.

 • Pagament per Us. Sense necessitat d'infraestructures adicionals.

 • Ajuda al cumplimient PCI-DSS.

 • Eliminació d'atacs d'aplicació i accés a dades.

 • 100% gestionat per Nexica.

 • Registre i Auditoria d'acces.

 • Fàcil Implantació. Transparent.

 • Integració serveis aceleració i gestió de continguts.

 • Reporting automàtic

 

Download

Modalitats de Firewall d'aplicacions
Modalitats
Beneficis firewall d'aplicacions web
Beneficis
Característiques Firewall de Aplicació Web nivell 7
Característiques
Funcionament del Firewall d'aplicacions
Funcionament

Modalitats de Firewall d'aplicacions

Bàsic
•    Anti Phising
•    Anti Spider
•    IP List
•    Corss-site Scripting
•    Injection (Code, LDAP, Command, SQL, etc.. )
•    Path Traversal

Avanzat
Característiques anteriors, més:
•    Manipulació de Sessions (Tampering)
•    OWA Protection
•    PCI-DSS
•    Filtrat Inteligent

Beneficis firewall d'aplicacions web

El nostre Firewall d'Aplicació Web inspecciona el trànsit origen / destinació de les teves aplicacions web protegint aquestes de potencials atacs i trànsit maliciós. Principals beneficis:

- Reducció de despeses operatives: menor consum d'ample de banda, menors requeriments de hardware, software i personal especialitzat en seguretat, i un millor dimensionament de les plataformes.
- Reducció de les 'caigudes' de la plataforma protegida i, en conseqüència, increment de la capacitat de generació de negoci.
- Col·labora en el compliment de la normativa PCI DSS.
- Evitar atacs sobre aplicació no detectats a nivell de xarxa.
- Major seguretat en l'accés a les dades.
- Pagament per ús.
- Auditoria de seguretat (extracció d'accessos i anàlisi post-mortem de les connexions rebudes).
- Transparent per a l'aplicació, fàcil implantació i integració.

Característiques del Firewall d'Aplicacions

 • 3 Nivells de filtrat

      o Protecció a nivell de Xarxa:
             • IP Black / White List
             • Fail-to-Ban

      o Protecció a Nivell d'Aplicació
             • OWASP Top10 (2010)
             • Flash flooding: Gran volum de trànsit en poc temps
             • Cookie Tampering: Modificació de cokies (info de user)
             • Forceful Browsing: Atac a recursos no delimitats per l'aplicació
             • SQL injection: Vulnerabilitat en el codi per entrar en BD
             • Cross-site scripting: Modificació capçaleres i codi HTML

      o Protecció anti DDoS
            • Control del volum de connexions per site

 • Filtrat Intel·ligent
 • Definició de regles de filtrat específiques de client - Filtrat ad-hoc.

 

Funcionament del Firewall d'aplicacions

El Servei de Firewall d'Aplicació Web s'integra en línia entre el client que realitza la connexió i la plataforma de servidors i aplicacions web. D'aquesta manera, identifica i classifica qualsevol transacció comparant-la amb patrons coneguts de trànsit maliciós així com vulnerabilitats específiques d'aplicació mentre registra les connexions realitzades per a posteriors exercicis d'auditoria.

Les connexions identificades com a potencialment fraudulentes són interceptades pel firewall d'aplicacions web, impedint així que arribin l'origen d'informació i aplicacions vulnerables.  

Definició de regles de filtrat específiques de client - Filtrat ad-hoc.