Cloud Manager

Gestiona lliurement les teves infraestructures de cloud computing.

Serveis de Correu

Accedeix al teu correu electrónico de forma segura i garantida:

      Webmail correu POP i IMAP   WebMail
      Correu OWA Exchange   OWA Exchange

NexicaFiles

Accedeix i comparteix les teves dades, sempre sota el teu control.

Enllaços superior

Zona client Català twitter LinkedIn

Custom Search 1

accelerador de pàgines web
Balancejador de càrrega
Accelerem de les teves aplicacions mitjançant balanceig de càrrega, encriptació SSL, caching, i gestió del trànsit
servidor virtual
Balancejador de càrrega Zeus Balanceig
Aceleració d'aplicacions Aceleralció
Acceleració SSL Acceleració SSL
Traffic Script Traffic Script

Accelerem les teves aplicacions crítiques

El servei d'Acceleració de Nexica, basat en el software Stingray de Riverbed, és una sofisticada aplicació de servidor proxy que inspecciona, optimitza i balanceja el trànsit de la xarxa al mateix temps que entén la semàntica i els requisits de cada transacció que gestiona.

Amb la funcionalitat TrafficScript et permet al mateix temps millorar l'administració de trànsit, la seguretat de xarxa i l'optimització de la teva plataforma, proveint d'un control centralitzat i permetent assegurar la interacció ràpida entre els servidors de la teva plataforma.

 • Balanceig i acceleració de càrrega nivell 7 (a nivell d'aplicació)
 • Caching, Compressió i Encriptació de continguts
 • Gestió del trànsit, l'ample de banda i del servei
 • Llenguatge de programació TrafficScript per processar el trànsit i controlar la seva gestió

 

Balanceador carga

 

MÉS RÀPIDS MÉS FIABLES  acelerador web
 • SSL, XML, TCP offload
 • Compressió de continguts
 • Caché HTTP
 • Multiplexació HTTP
 • Balanceig de càrrega nivel 7
 • Captura d'errors
 • Persistència
 • Modificació respostes
   
MÉS SEGURS FÀCILS D'UTILITZAR
 • Server Isolation
 • Filtre i selecció del Tràfic
 • Protecció davant denegación de servei i de l'aplicació
 • Polítques rulebuilder
 • Normes TrafficScript
 • Extensions Java
 • Informes i avisos
   
MÉS RENTABLES
 • Augmenta la capacitat dels seus servidors en més d'un 300%
 • Redueix les despeses d'infraestructura i d'ample de banda en fins a un 60%
 • Assegura la productivitat de les aplicacions

 

Els nostres balancejadors (desenvolupats per Riverbed), amb el seu avançat control del protocol HTTP, l'escalabilitat TrafficCluster, la profunda inspecció de continguts, els intel·ligents encaminament web services i la seguretat de trànsit extrem a extrem, tradueix la lògica de negoci a decisions de control del trànsit, distingint serveis, automatitzant tasques complexes de recuperació i aportant una millor informació de control.

Download

Balancejador de càrrega Zeus
Balanceig
Aceleració d'aplicacions
Aceleralció
Acceleració SSL
Acceleració SSL
Traffic Script
Traffic Script

Balanceig de càrrega

El nostre balanç de càrrega sempre lliura el trànsit al dispositiu o aplicació de xarxa més convenient (físic, virtual o cloud), i de la forma més adequada. Això escurça substancialment el temps entre acceptar una petició i lliurar la resposta.


Principals beneficis

 • Actua com 'orquestrador' en Cloud Computing (determina el grau de saturació dels diferents components)
 • Garanteix que totes les peticions seran ateses correctament (encara que sigui amb pàgines de disculpes)
 • Pot actuar com a Firewall


Característiques

 • Proveeix gestió del trànsit a nivell d'aplicació per a totes les aplicacions.
 • Elecció d'algorismes i de paràmetres de balanceig a nivell de "pool".
 • Algorismes de balanceig de càrrega en memòria cau.
 • Introduccions graduals de nous nodes.
 • Tancament gradual de connexions per evitar la interrupció en els pools.

ACCELERACIÓ D'APLICACIONS

La tecnologia única de Zeus és capaç d'accelerar aplicacions amb el simple fet de col·locar-se davant de la capa de servidors. Això, combinat amb diverses funcionalitats d'extracció de dades, millora considerablement el funcionament, la capacitat i el retorn de la inversió de les teves aplicacions.

- Els accessos més freqüents són emmagatzemats en còpies locals, cosa que permet reduir el temps de trànsit i la banda usada.
- Millora el control sobre les pàgines en memòria cau del servidor web
- Memòria cau automàtic de les variacions de les pàgines per a la compressió / descompressió de continguts, etc.
- Memòria cau de pàgines diferenciat que permet separar els continguts públics i privats, accessos de clients, etc.

Encriptació i acceleració SSL

El protocol SSL proporciona un nivell d'encriptació robusta que assegura la integritat de les dades i ofereix serveis d'autenticació. La implantació de SSL aporta, a més, la validació i certificació del servidor mitjançant un tercer ens, una autoritat de certificació.

Mitjançant el balanç de càrrega, serveis de compressió i l'ús de la memòria cau s'optimitza la transmissió de dades i accelera el transport SSL.

Traffic Script

TrafficScript és el gestor de trànsit més potent i intuïtiu disponible en aquests moments. Permet canviar les regles a favor donant-li un complet control. També permet llegir les peticions entrants del client i donar respostes per a qualsevol protocol amb il·limitats continguts. Podrà prendre decisions basades en les seves necessitats específiques de negoci, reescrivint les dades que necessiti, i dirigint el trànsit al lloc més apropiat.